Dla lekarzy

POSZERZENIE KRYTERIÓW ROZPOZNANIA OSTEOPOROZY


Rozszerzone kryteria rozpoznania osteoporozy zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w Polsce. Dotychczasowe kryteria osteoporozy WHO przyjmujące za próg rozpoznania wartość wskaźnika T ≤ -2,5 okazały się niewystarczające. Wynika to między innymi z faktu, że 70 % złamań dokonuje się u osób, które według powyższego kryterium nie mają osteoporozy. Takie zjawisko skutkuje faktem, że większość osób, którym grozi ryzyko złamania nie jest leczona i w związku z tym zmniejszenie liczby złamań jest niewystarczające. Grupa robocza National Bone Health Alliance (NBHA) w 2010 roku zaproponowała poszerzenie kryteriów diagnostycznych bazując na założeniu, że osteoporoza powinna być rozpoznawana u osób, którym grozi złamanie. Powyższe kryteria zostały zaadoptowane do warunków w Polsce i w 2015 roku Zespół Ekspertów ds. Osteoporozy przy Konsultancie Krajowym ds. Reumatologii, zaproponował poszerzenie kryteriów osteoporozy, która powinna być rozpoznawana u pacjentów, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:
– bez złamań, DXA T-score < -2,5,
– złamanie niskoenergetyczne bliższego końca kości udowej (bkku), bez badania DXA,
– złamanie niskoenergetyczne w lokalizacji głównej: kręgosłup, bkku, bliższy koniec kości   ramiennej także niektóre przypadki złamania kości przedramienia oraz osteopenia lub osteoporoza w badaniu DXA kręgosłupa lub biodra,
– bez złamań (lub ze złamaniami), FRAX BMD, > 10% (FRAX dla populacji polskiej).

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.