leczenie złamań Tag

Wyświetlam 4 artykuły, sortuj według:  

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W42 Marcin Ostrowski, Jan Orłowski, Jacek Laskowski, Piotr Zakrzewski, Klinika Chirurgii Narządu Ruchu CMKP w Warszawie SPSK nr. II w Otwocku, Kierownik Kliniki prof. dr. hab.

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W44 Dariusz Palczewski, Marian Waniewski, Andrzej Mydlak. Oddział Ortopedyczno-Urazowy Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Adres do korespondencji: Samodzielny Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul.

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W45 Prof. dr hab. med. WM. Kuś Katedra i Klinia Ortopedii, ul. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa Złamanie bliższej nasady kości piszczelowej jest ciężkim urazowym uszkodzeniem

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W46 Jerzy Biedrzycki, Marcin Kowalski Katedra i Klinika Ortopedii Akademii Medycznej w Warszawie 02-005 Warszawa ul.Lindley’a 4 Kierownik: Prof.dr hab.n.med.Andrzej Górecki W latach 1995-1999