Dla lekarzy

Wyniki realloplastyk stawu biodrowego

Wlodzimierz Ozonek 1, Andrzej Bednarek 2, Jacek Gagala 2, Andrzej Górecki 3, Dariusz Purski 3,

1 Klinika Ortopedii CMKP, Otwock

2 Klinika Ortopedii AM, Lublin

3 Klinika Ortopedii AM, Warszawa

Warecka 4/6 m 62, 00 – 040 Warszawa

Streszczenia zjazdu PTOiTR – 2000

W16

Autorzy omówili połączony materiał kliniczny trzech ośrodków ortopedycznych w Polsce wykonujących od kilkunastu lat zabiegi wymiany protez stawu biodrowego. Analizie poddano chorych leczonych do końca 1999 r. Średni wiek operowanych wynosi 66 lat. Replantacji wymagało ponad 20 rodzajów protez. W analizowanym okresie stosowano różne sposoby postępowania. Wykorzystywano różne rodzaje protez rewizyjnych i różne rodzaje implantów dodatkowo używanych do zabiegów wymiany protezy. Celem pracy jest omówienie w oparciu o duży materiał kliniczny problemów jakie pociągną za sobą te trudne do wykonania zabiegi chirurgiczne. Szczególna uwagę zwrócono na okres czasu jaki minął od pierwotnej endoplstyki do momentu obluzowania protezy ( srednio 9 lat ), częstość oddzieleń poszczególnych elementów protezy ( najczęściej oba komponenty ) i częstość występowania powiklan sród- i pooperacyjnych. Zwrócono uwage na trudnosci w ustaleniu kryteriów oceny odleglych wyników leczenia. Do chwili obecnej nie wypracowano zasad klinicznej oceny wyników replantacji w Polsce. Nie ma równiez takich kryteriów powszechnie przyjetych na swiecie. Z doswiadczenia autorów wstepnie wynika, ze niemozliwe jest proste przeniesienie kryteriów oceny wyników pierwotnych endoplastyk do oceny wyników replantacji.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.