Dla lekarzy

Odległe wyniki operacyjnego leczenia kręgozmyków zwyrodnieniowych metodą tylnego odbarczenia (…)

Streszczenia zjazdu PTOiTr – 2000 (W78)

Odległe wyniki operacyjnego leczenia kręgozmyków zwyrodnieniowych metodą tylnego odbarczenia kręgosłupa i stabilizacji z przednim międzytrzonowym usztywnieniem

Piotr Łuczkiewicz , Andrzej Smoczyński , Maciej Smoczyński
Katedra i Klinika Ortopedii Akademii Medycznej w Gdańsku ul.Nowe Ogrody 4-6 80-803 Gdańsk

W pracy przedstawiono wyniki kliniczne i rentgenowskie operacyjnego leczenia chorych z kręgozmykiem zwyrodnieniowym w 10 letnim okresie obserwacji. W okresie tym w Klinice Ortopedii AM w Gdańsku operowano 32 chorych metodą tylnego odbarczenia i stabilizacji za pomocą implantu pedunkularnego oraz przedniego międzytrzonowego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego. Dla oceny wyników klinicznych zastosowaliśmy 17 – punktowy kwestionariusz oceny dolegliwości bólowych kręgosłupa [LBOS] oraz przeprowadziliśmy analizę zdjęć rentgenowskich wykonanych w projekcji przednio – tylnej i bocznej oraz czynnościowych kręgosłupa lędżwiowego oceniających ruchomość w sąsiednich do usztywnienia odcinkach kręgosłupa. W badanej grupie 27 chorych, 8 chorych oceniło wynik leczenia jako bardzo dobry, 14 chorych jako dobry, 4 zadowalający 5 i 1 zły. U wszystkich chorych uzyskano spondylodezę. .
Praca ukierunkowana jest na ocenę odległych wyników operacyjnego leczenia ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na powstawanie zmian zwyrodnieniowych i niestabilności w sąsiednich do usztywnienia segmentach ruchowych kręgosłupa lędźwiowego.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.