Dla lekarzy

Alloplastyka rewizyjna stawu biodrowego z ubitymi przeszczepami w protezie bezcementowej

Streszczenia zjazdu PTOiTr – 2000 (W9)

Solgaard S, Retpen JB, Nickelsen T, Ehrenbjerg M, Nielsen M
Department of Orthopedic, Hillerød Hospital and Copenhagen University Hospital, Denmark.
Adres: S. Solgaard, Departments of Orthopaedics, Hillerød Hospital, DK-3400, Hillerød, Denmark

Przedstawiono wstępne kliniczne i radiologiczne wyniki 241 rewizji części udowej endoprotez z użyciem ubitych przeszczepów allogennych w połączeniu z długą bezcementową protezą rewizyjną. Zostały przedstawione szczegóły techniki i zademonstrowane reprezentatywne przypadki. Wszystkie przypadki operowane były z powodu aseptycznego obluzowania pierwotnie cementowej (216 przypadków) lub bezcementowej (25 przypadków) protezy biodra. Ubytki kostne były ocenione zgodnie z klasyfikacją Engh’a i we wszystkich przypadkach z 2 (102 przypadki) i 3 (109 przypadków) stopniem utraty kości zastosowano przeszczep allogenny. 51 pacjentów obserwowano przez ponad 4 lata (średnio 58 miesięcy), 36 z nich nie odczuwało bólu, u 14 ból był lekki i tylko u jednego wystąpił silniejszy ból. .
Badanie radiologiczne wykazało naprawę warstwy korowej w 23 przypadkach, przebudowę beleczkową w 41 przypadkach i obydwa te procesy w 21 przypadkach. Złamania śródoperacyjne wystąpiły w 36 przypadkach, głównie w czasie usuwania starego cementu i w 8 przypadkach proteza uległa zwichnięciu jeden lub więcej razy. .
Do tej pory u 18 z 241 pacjentów wykonano re-rewizję: 4 z powodu infekcji, 4 z powodu nawracającego zwichnięcia, 1 z powodu złamania kości udowej i tylko w 8 przypadkach (3.3%) z powodu aseptycznego obluzowania umieszczonej w wyniku rewizji bezcementowej protezy. Stwierdzamy, że wstępne wyniki tej metody są zadowalające, z jak dotąd małą częstością aseptycznego obluzowania i co najważniejsze nie odnotowaliśmy przypadków nawrotowej osteolizy.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: