Dla lekarzy

Wertebroplastyka i kyfoplastyka bez poparcia grupy roboczej ASBMR

Pod koniec stycznia na łamach Journal of Bone and Mineral Research ukazała się praca przedstawiająca wnioski z pracy Second ASBMR Task Force w kwestii plastyki kręgosłupa oraz innych niefarmakologicznych działań podejmowanych celem redukcji doznań bólowych pacjentów po złamaniu trzonów kręgów. 


      Prowadzona przez Petera Ebelinga grupa robocza podjęła działanie na zlecenie American Society for Bone and Mineral Research celem oceny skuteczności i bezpieczeństwa wertebro i kyfoplastyki oraz innych interwencji niefarmakologicznych w leczeniu złamań kręgosłupa. Zadanie pokierowane było brakiem konsensusu pomiędzy różnymi specjalistami w tej kwestii. 

        Swoje wnioski autorzy opisali w raporcie, który został opublikowany w Journal of Bone and Mineral Research 24 stycznia 2019. Autorzy raportu podają, że u pacjentów z ostrym bólem po złamaniu kręgowym, przezskórna wertebroplastyka nie daje lepszych klinicznie efektów niż to było to notowane w grupach z placebo. Wyniki wyglądały podobnie niezależnie od okresu odczuwania bólu przez pacjentów. Ponadto w ich ocenie, nie można mówić o większej skuteczności kyfoplastyki nad leczeniem nieoperacyjnym, wertebroplastyką czy stosowania stentów lub rozwiązań tj. KIVA. Dostępne badanie w zakresie zwiększonego ryzyka złamania oraz ciężkich zdarzeń niepożądanych (SAE), powiązanych z wertebro i kyplastyką, nie są wystarczające. Tym samym ciężko w opinii autorów raportu mówić jednoznacznie o szkodliwości tych metod, ale jednocześnie nie można jej wykluczyć. W świetle niewystarczajacych dowodów autorzy uważają, że powszechne stosowanie vertebral augumentation nie jest poparte naukowo. 


Pełna treść raportu w języku angielskim dostępna jest nieodpłatnie pod adresem
www. 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: